Channherbs dental care

Channherbs dental care

DESCRIPTION

มีส่วนผสมของ CBD ช่วยให้ผ่อนคลาย ช่วยบรรเทาอาการปวด ลดแบคทีเรียในช่องปาก ลดอาการเสียวฟัน ปวดเหงือก และแผลในช่องปาก ลดคราบหินปูน ชา กาแฟ ทำให้ฟันขาวสะอาด

$250.00

HELLO.

ARE YOU 20+?

You must be legally old age enough to puchase cannabis.

By entering this site. you agree to our Term and Conditions & Privacy Policy.